Genealogie

Vanaf deze pagina (zie onder) kan je een hele reeks genealogische data raadplegen en/of downloaden over...

  • Bekkerzeel
  • Buggenhout (centrum en Opdorp) - Nieuwe aanvulling op 18.2.2022: geboorten 1850-1910
  • Families Annaert (Hannaert, Hannart), Van Nieuwenhove en Aerts

Dat is het erg gewaardeerde werk van...

  • Gumaar Baeck (zie onderaan deze pagina: Opdorp 1851-1900)...
  • Luc Annaert, die we ook via deze weg oprecht bedanken. Vooraleer aan de slag te gaan, lees je het best eerst zijn toelichting:
    Info over het parochieregister van Buggenhout - Ten Geleide
  • Michel Aerts uit Geraardsbergen met stamboom Aerts vanaf ca. 1500
  • Ludo Cosijns voor BS Buggenhout-Centrum

Over Bekkerzeel

Onderstaande gegevens werden ook opgenomen in het totaalbestand: "Tussen Dender en Dijle" op de website van GHK Londerzeel.

Nota van de auteur (Luc Annaert): De schrijfwijze van de akten is gerespecteerd in deze bewerking, maar er zijn kolommen toegevoegd met "naam klapper", d.w.z. de gestandardiseerde namen waaronder ze in de totaalklapper "Tussen Dender & Dijle" kunnen worden gevonden. Een aantal akten waren slecht leesbaar en/of onvolledig gekopieerd; dat blijven wel enkele lacunes.

Download Bekkerzeel dopen 1617 - 1796
Download Bekkerzeel huwen 1617 - 1796
Download Bekkerzeel overlijden 1617 - 1796

Over Opdorp

Download Opdorp - Begrafenis in de kerk

Download Opdorp - Dopen 1731 - 1850

Download Opdorp - Huwelijken 1731 - 1850

Download Opdorp - Penningcohier 1572 -

...is de Opdorpse inventaris van alle onroerende goederen uit de tweede helft van de 16e eeuw, met de namen van de eigenaars en de pachters.
Meer daarover in het tijdschrift Ter Palen 10e jaargang nr. 1-2-3-4.

Download Opdorp - Penningcohier 1572 - benuttigers grond

Download Opdorp - Penningcohier 1572 - bewoning

Download Opdorp - Penningcohier 1572 - verpachters

Download Opdorp - Penningcohier 1572 - opmerkingen

Gemeentelijk archief Opdorp

Gumaar Baeck indexeerde uit het gemeentelijk archief voor Opdorp de geboorten, huwelijken en overlijdens uit de periode 1851 - 1900 (een vervolg op het werk van Frans Verberckmoes). Hij stelt zijn gegevens ter beschikking van alle genealogen en zoekers. Waarvoor onze oprechte dank...

Download Opdorp - Geboorten 1851-1900

Download Opdorp - Huwelijken 1851 - 1900

Download Opdorp - Overlijdens 1851 - 1900

Overige

Genealogie van de familie Annaert, Hannaert, Hannart... o.a. tak Buggenhout-Steenhuffel

GENEALOGIE VAN NIEUWENHOVE: niet online omwille van privacy. Voor meer info: stuur ons een berichtje

GENEALOGIE AERTS - Michel Aerts stelde de stamboom op vanaf stamvader (┬░1540) notaris te Lippelo en Opdorp. Zij nakomelingen vind je onder andere in Buggenhout, Opdorp, Lebbeke, Sint-Amands, Lippelo, Opwijk, Malderen, Londerzeel... Deze uitgebreide parenteel bevat ook een handige index. Omwille van de privacy is hij hier niet openbaar.
Wens je als naamgenoot, verwante of geïnteresseerde meer info, wend u dan tot de auteur Michel Aerts, via mail: michel.aerts4@telenet.be