Het laatste nieuws van Ter Palen

Echo van de Stilte // Openmonumentendag 8 september 2024

7 juli 2024

Op 8 september zijn wij met Echo van de Stilte van de partij op Openmonumentendag. U krijgt die dag de unieke kans om de prachtige kapel van het klooster en de begraafplaats van de Zusters van Sint-Vincentius à Paulo te bezoeken onder leiding van een gids. Programma – 14.00u geleid bezoek aan de kapel en […]

Lees meer over 'Echo van de Stilte // Openmonumentendag 8 september 2024'

Over Ter Palen

Op 9 december 1974 ging onze heemkring van start. De doelstellingen die we ons toen stelden, kunnen we maar bereiken door de inzet van velen:

  • Het verleden van onze gemeente en haar bevolking opsporen in al zijn facetten.
  • De gevonden informatie doorspelen aan onze inwoners en andere geïnteresseerden.
  • Blijde en droevige gebeurtenissen en toestanden in herinnering brengen door publicaties, tentoonstellingen e.a.

Ter Palen Buggenhout
Brengt het verleden weer bij U!

Op zoek naar verhalen

We gaan op zoek naar de mens, met de pittige anekdotes die zijn bestaan kleur geven en het gewone leven uit het verleden oproepen, naar zijn verlangen en vrees, blijdschap en droefenis, die over de eeuwen heen bij alle volkeren dezelfde zijn gebleven. Die gewone mens leefde mee op het ritme van de seizoenen.

We duiken in gemeentelijke en privé-archieven en krijgen zo inzicht in het verleden van onze gemeente, onze parochie, onze straat en onze familie. En als we door een betere kennis van ons gezamenlijk verleden, ook nog een beetje naar elkaar toegroeien, dan is ons opzet perfect geslaagd!

De geschiedenis van Ter Palen

Een heemkring kiest een passende naam die kan ingegeven zijn door de plaatselijke geschiedenis, gemeentewapen, patroonheilige, het gebied... Zo kennen we 'Soetendaele' (Merchtem), 'Braem' (Elversele), Klein-Brabant' (Bornem) en zovele andere.
Ons kwam de geografische ligging van Buggenhout te hulp. Nu ligt onze gemeente in Oost-Vlaanderen, maar ze paalt aan de provincies Antwerpen en Brabant. Ook vroeger was ze een "grensgeval".
Buggenhout vormde niet alleen de verste uithoek van het (Brabantse) land van Grimbergen. Met ons dorp dreef het hertogdom Brabant ook een strategische wig in het graafschap Vlaanderen waartoe Opwijk, Lebbeke, Baasrode, Sint-Amands en Opdorp behoorden.

Ook Opdorp was een "grensgeval". Sinds 1258 een vrijheerlijkheid bleef onze fusiegemeente administratief via het 'Land van Bornem' tot het 'Land van Dendermonde' en zo tot het graafschap Vlaanderen behoren. Opdorp werd via Buggenhout, Malderen en Lippelo als het ware omsloten door het hertogdom Brabant. De naam 'Vekenstraat' (veken = balie of afsluiting) dateert dan ook nog uit de tijd toen men via deze oude straat het dorp en het graafschap Vlaanderen kon bereiken of verlaten.

De naam van onze vereniging 'TER PALEN' betekent dus "aan de grenspalen" en zal ons blijven herinneren aan de geografische ligging van onze gemeente niet alleen nu, maar ook in vroegere tijden.

Geïnspireerd op het voorwoord en de inleiding uit het eerste nummer van Ter Palen, verschenen in 1976,
getekend toen: Petrus Servaes (†) en burgemeester De Landtsheer (†)