Vonken en vuur

29 september 2020

Vonken en vuur
AANKONDIGING
Wie het recente nummer van het tijdschrift heeft gelezen, heeft het al gemerkt: VONKEN EN VUUR, de bijdrage tot de historiek van de brandweer van Buggenhout en Opdorp van Bob Colpin is bijna klaar voor publicatie.
Vonken en vuur vertelt via anekdotes, feiten en getuigenissen de historiek van ‘onze pompiers’ in een 400-tal pagina’s dik boek. Het verhaalt de geschiedenis van een brandweerafdeling in Opdorp en de evolutie van een vrijwilligerskorps met zeer beperkte middelen tot een moderne hedendaagse brandweerpost in Buggenhout.
Het boek biedt o.m. een overzicht van het wagenpark en technisch materieel, het uitgebreid takenpakket, de verschillende brandweerkazernes en de vroegere brandweerlokalen.
Er wordt teruggeblikt op een reeks interventies, waarbij ook de dramatische Ontex-brand aan bod komt.
Verder worden een aantal randactiviteiten belicht en is er een uitgebreide namenlijst met vele foto’s om die namen ook een gezicht te geven.
Vonken en vuur brengt deze brandweerhistoriek in een ruimer geschiedkundig kader, waardoor de lezer een impressie krijgt van enkele ontwikkelingen en gebeurtenissen in onze gemeente: de bouw van het eerste gemeentehuis, de dodelijke inslag van een vliegende bom tijdens WO2, de komst van de waterleiding … en nog zo veel meer.
De inhoud van het boek kan op deze manier ook de interesse wekken van lezers die geen persoonlijke of familiale banden hebben met de brandweer.
Vonken en vuur… een verhaal over mensen van bij ons.
De prijs: 42 euro bij voorintekening, 47 euro nadien. Voor wie het boek toegestuurd wil krijgen, dienen 7 euro verzendingskosten worden toegevoegd.
Het bestelde boek kan ook worden afgehaald op het kasteel in Opdorp. De modaliteiten daarvoor volgen later. Er zal uiteraard rekening gehouden (moeten) worden met de dan geldende coronamaatregelen.
VOORINTEKENING
Het bedrag (42 euro excl. verzendingskosten) kan worden gestort vóór 1 november 2020 op rekening nr. BE61 0680 6072 1017 van VZW Ter Palen met de vermelding: Vonken en vuur en uw adres.
VANAF 1.11.2020
Het bedrag (47 euro excl. verzendingskosten) kan worden gestort op rekening nr. BE61 0680 6072 1017 van VZW Ter Palen met de vermelding: Vonken en vuur en uw adres.