Frans Jan Vermeir

Frans Jan Vermeir

1931 - 2018

Het stond in de sterren geschreven dat Frans in de voetsporen van zijn schoonbroer Joz Tilley de werkgroep van Ter Palen zou vervoegen. Joz kon de computervaardigheden van Frans maar al te goed gebruiken bij de voorbereiding van zijn boek <Oep sèm Biggenaats>.

Niet dat Frans verlegen zat om bezigheden. Hij was een verwoed cactuskweker, ook de kleinveevereniging kon zijn capaciteiten als kweker en keurder waarderen, zijn interesse ging uit naar genealogie en stamboomonderzoek en ook palet en verf wist hij om te toveren tot meer dan verdienstelijke schilderijen. Nieuwjaarsuitgaven van Ter Palen en het heemkundig museum getuigen onder meer van zijn talent.

Bij alle vergaderingen was hij trouw op post, met zijn kennis en verzamelde data stimuleerde hij ons om het archief voor alle geïnteresseerden open te stellen. Hij hielp Ter Palen mee het digitale tijdperk in. Jarenlang zorgde hij voor de ledenadministratie en vlotte afhandeling op de computer, hij digitaliseerde de Buggenhoutse parochieregisters en legde  zovele kwartierstaten vast op computer. Samen met vrouw Denise zorgde hij ervoor dat ieder lid trouw zijn tijdschrift in de bus kreeg. Ter Palen kreeg in hem een uitstekende vertegenwoordiger bij de halfjaarlijkse vergaderingen van heemkunde Oost-Vlaanderen en de heemdagen.

Naarmate de leeftijdsjaren vorderden, moesten we noodgedwongen zijn inbreng missen, maar we blijven Frans gedenken als een toegewijde medewerker en vriend van vele tientallen jaren. Tot ziens, Frans…