Annulering nieuwjaarsreceptie voor ereleden

19 januari 2022

Annulering nieuwjaarsreceptie voor ereleden

Beste erelid,

Het bestuur heeft beslist, gezien de omstandigheden, om de nieuwjaarsreceptie niet te laten doorgaan.
We hopen op betere omstandigheden in de toekomst om iets te organiseren voor jullie…

Kris Van Den Berge
Voorzitter